Om skolen

Steinerskolen Eidsvoll er en 10-årig grunnskole som bygger på pedagogiske ideer utviklet av Rudolf Steiner. Undervisningen tar utgangspunkt i det enkelte barns behov og utvikling.

Skolen startet opp i 2002, og fra høsten 2007 har den hatt tilbud til elever fra 1. til 10. klasse. Det er en liten skole med ca. 70 elever som kommer fra hele Øvre Romerike, de fleste fra skolens nærmiljø på Eidsvoll. Skolen har fådelte klasser på de fleste trinn, dvs. at to og to klassetrinn er slått sammen.

Høsten 2016 flyttet vi inn i gamle Finstad skole som vi i kjøpte i 2017.

Steinerskolen fokuserer på et nært samarbeid mellom foreldre, lærere og elever som skaper en sosialt trygg og faglig spennende skolehverdag.


Ansatte ved skolen:

Helene Vethe – daglig leder
Hilde Trøen – administrativ sektretær og nestleder
Ina Thiis – pedagogisk leder
Cecilie Skaar – sosiallærer
Hilda Fjeldstad – klasselærer i 2/3 klasse
Eirik Brekke – klasselærer i 10. klasse
Synneve Langhelle – faglærer i musikk, norsk og engelsk
Ole Bjørn Michel – klasselærer i 8/9 klasse, faglærer i kunst og håndverk, IKT og religion
Daniel Frøysadal – klasselærer i 6/7 klasse, faglærer i matte og engelsk
Remi Hoven – klasselærer i 5. klasse 
Kari Åse Smestad – Lærer to og assistent i 1.-3. klasse
Ariel Galvez Lamas – faglærer i spansk
Arianne Hjertholm – faglærer i eurytmi og helseeurytmi
Kaja Jenseth – faglærer i kunst og håndarbeid
Emilian Kruzska – faglærer i kroppsøving og spesialpedagog
Petar Andonov – pianist
Kay Karisari Solstad – klasselærer i 4. klasse
Jonathan Steen – faglærer og assistent
Siri Prestmo – Klasselærer i 1. klasse