Skoleskyss

Rett til ordinær skoleskyss har barna:

  • Hvis avstand mellom skole og hjem er mer enn 2 km (1. trinn) eller 4 km (2. – 10. trinn). Ved delt omsorg (50/50), må man levere en samværsavtale i tillegg.
  • Ved funksjonshemming/sykdom. Legeerklæring kreves.
  • Ved særlig farlig/vanskelig skoleveg. Må begrunnes.

Søknad og eventuell dokumentasjon sendes skolen som søker skoleskyss for elevene.

På morgenen går det en skolebuss til skolen:

  • Buss nr. 3742 går fra Eidsvoll stasjon kl 08.24.

På ettermiddagen går det to skolebusser fra skolen:

  • Buss nr. 3742 går fra skolen kl. 14.35. Den går via Dal til Eidsvoll Verk. Den bytter nummer på Eidsvoll verk til nr. 445 og fortsetter til Hurdal.
  • Buss nr. 3743 går til Eidsvoll stasjon. Den går fra skolen kl 14.35 alle dager bortsett fra torsdag da den går kl. 15.00.


Enkelte elever kan ha rett på spesialskyss (taxi) grunnet særlig farlig skoleveg, medisinske årsaker mm. Ta kontakt med skolen om det kan være aktuelt for ditt barn. Spesialskyss gjelder kun innenfor elevens bostedskommune.