Undervisning

Periodeundervisning og fagtimer

På steinerskolen gis størstedelen av den teoretiske undervisningen i perioder med varighet på 2-5 uker. Skoledagen på Steinerskolen Eidsvoll starter med hovedfag som varer i 95 minutter. I dette tidsrommet foregår periodeundervisningen. Over et lengre tidsrom arbeider klassen hver dag med et bestemt tema. Dette inviterer til faglig fordypning både for elevene og lærerne. Denne arbeidsformen byr på gode muligheter for prosjekter, gruppearbeid og tverrfaglige innslag. Hovedfagsperioden gir også rom for selvstendig forskende virksomhet hos elevene. Avhengig av fag og tema består hovedfag vanligvis av rytmisk del og kunstnerisk bearbeidelse.

Skoledagen etter hovedfag inneholder fagtimer. Dette er fag som krever jevnlig øvelse og hvor eleven opparbeider ferdigheter. Det undervises i faste uketimer gjennom hele året. Enkelte fag gis både som periodeundervisning og fagtimer.

Skolen tilstreber å legge timeplanen slik at undervisning i norsk, fremmedspråk, matematikk og enkelte av kunstfagene skjer midt på dagen, mens fagtimer i bevegelse og håndverk legges til slutten. Denne inndelingen bygger på ideen om en tredeling av skoledagen der undervisningen begynner med teoretiske fag, fortsetter med fag som betoner en gjentagende ferdighetsøvelse, og avslutter med fag der bevegelse og viljesaktivitet er fremtredende. På denne måten kan teorifagene både bevisst og ubevisst bli bearbeidet gjennom de andre fagområdene som foregår senere på dagen. Denne rytmiske variasjonen av skoledagen fremmer også trivselen blant elevene.

Det er to fag som er unike for steinerskolen, det gjelder formtegning og eurytmi. Mer informasjon om det står i Steinerskolens lærerplan


Årtidsfester

Det sosiale har en stor plass på steinerskolen og årstidsfestene gir fine anledninger til felles feiringer for hele skolen. Festene har forskjellige uttrykk og utforminger. Enkelte av festene blir feiret med familie og venner utenom skoletiden, som for eksempel lanternefesten, julefesten og sommeravslutningen. De andre festene feires i skoletiden som Mikaelifeiringen (høstfest), adventstiden, Hellige tre kongers dag (6. januar) og påskefesten. Før vinterferien har skolen en vinterleiksuke med felles vinteraktiviteter som skigåing, skøyting, aking og slalåm-tur. Vinterleiksuka avsluttes med karneval.

  • Mikaelifeiring
  • Lanternefest
  • Adventstiden
  • Julefest
  • De hellige tre kongers dag
  • Vinterleiksuke med karneval
  • Påske
  • Sommerfest

I tillegg arrangerer foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) julemarked, 17. maifeiring og sommermarked. Dette er viktige arrangementer også for å skaffe penger til aktiviteter for elevene.